Đường dây nóng
(+84) 24 3795 9260
banner

Máy xử lý nước thải

Loai xử lý sinh học cố định
Phạm vi công suất: 1,050 ~ 11,200 L/day
Phù hợp với IMO Res. MEPC. 159(55)
Chứng chỉ: DNV, RINA, BV, CCS..
Nguồn gốc: Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu
Sản phẩm
Purchasing: Mr. Sinh
 
Sale : Mrs. Hoa
 
Technical: Mr. Thông
 
cuongvu@cuongvumarine.com

Tin tức & sự kiện

Video clip

Đối tác - khách hàng

Đối tác 15
Đối tác 14
Đối tác 12
Đối tác 11
Đối tác 13
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 4
Đối tác 6
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 17
Đối tác 16
Đối tác 18
Đối tác 19
Đối tác 20
Đối tác 21
Đối tác 22
Đối tác 23
Đối tác 24