Đường dây nóng
(+84) 24 3795 9260
banner

Hệ thống thông thoại trực tiếp

Hệ thống thông thoại trực tiếp

Hệ thống thông thoại trực tiếp

SOUND POWER TELEPHONE SYSTEM
COMMON BATTERY TELEPHONE SYSTEM
AUTO EXCHANGE TELEPHONE SYSTEM
PUBLIC ADDRESSOR SYSTEM
POWER: AC 220v/dc 24V/BATTERY

TYPE CERTIFICATE: DNV, GL, ABS,...
ORIGIN: CHINA, EUROPE, KOREA

Chúng tôi là đại lý độc quyền của hãng Hanshin/Hàn Quốc:
http://www.ehanshin.com/
Sản phẩm
Sale 01: Mr. Sinh
 
Sale 02: Mr. Bình
 
cuongvu@cuongvumarine.com

Tin tức & sự kiện

Video clip

Đối tác - khách hàng

Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 15
Đối tác 14
Đối tác 12
Đối tác 11
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 13
Đối tác 8
Đối tác 1
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 4
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 18